Welkom bij

Wereldwinkel Nijkerk

vacature penningmeester

Wereldwinkel Nijkerk is per 1 mei 2021 op z.s.m. daarna op zoek naar een penningmeester.

De taken van de penningmeester bestaan o.a. uit:

  • Afhandelen en betalen inkomende facturen
  • Toezicht op betaling en verwerking uitgaande facturen
  • Maandelijks: financieel overzicht maken t.b.v. de medewerkersvergadering
  • Aanwezig bij DB-overleg 1x in de drie maanden
  • Jaarlijks: Financieel jaarstukken opstellen en verspreiden onder medewerkers
  • Contact met kascommissie
  • Beheer bankrekening
  • Huurcontract bovenwoning beheren, toezien op huurbetaling
  • Overmaken deel rente naar jaarlijks te bepalen Goed Doel

 

Deze functie kan ondersteund worden door een administrator/boekhoudbureau.

Bestuursleden kunnen - net als de andere vrijwilligers - winkeldiensten draaien, maar dit is niet per se verplicht.

Geinteresseerd? Mail naar info@wereldwinkelnijkerk.nl