Welkom bij

Wereldwinkel Nijkerk

Gezocht secretaris voor onze wereldwinkel.

Secretaris Dagelijks Bestuur Stichting Wereldwinkel Nijkerk

Na een inwerkperiode per 1 mei 2021.

Tijdsindicatie: gemiddeld twee uur per week.

 

Type vrijwilliger Volwassenen

Competenties                                                                                                                        Systematisch werken                                                                                                                       Betrouwbaarheid tonen                                                                                                        Communiceren Bijdrage aan goede werkrelaties

 

Wereldwinkel Nijkerk is op zoek naar een secretaris. (m/v)                                                          De taken van de secretaris bestaan o.a. uit:                                                                                Agenda maandelijkse teamvergadering voorbereiden                                                                        Agenda 3-maandelijkse vergadering Dagelijks Bestuur (DB) voorbereiden                       Teamvergadering en DB-vergadering notuleren                                                                      Jaarvergadering organiseren                                                                                                    Jaarverslag opmaken                                                                                                                         Post, email bijhouden, afhandelen evt. verspreiden                                                                Adressenlijst (incl. e-mail) bijhouden                                                                                              Lijst taakverdeling   bjjhouden                                                                                                          Handboek Wereldwinkel bijhouden, zo nodig aanpassen                                      Aanspreekpunt/contactpersoon voor diverse instanties (o.a. Sigma, Gemeente)                    Bestuursleden kunnen - net als de andere vrijwilligers - winkeldiensten draaien,                                  maar dit is niet per se verplicht.

 

Geïnteresseerd?                                                                                                                            Mail: info@wereldwinkelnijkerk.nl of bel met de voorzitter: 0649978175 (Gepko Hahn)